Tjockkablar mm

Tjockkablar till stordator-system, gick till perferisystemen, disk, band mm. Väldigt många gick åt. Även en Token Ring-kabel syns i mitten av rullen. Det var IBMs försök till LAN-standard.

Tjockkablar till 1100-system, gick till perferisystemen, disk, band mm

Tjockkablar till 1100-system, gick till perferisystemen, disk, band mm