Servers

 

Pionjärservers på CBR

Pionjärservers på CBR

En Novellserver och en NT-domänkontrollant, de är två av de fyra servers som fanns förutom 1100-systemet på Bilregistret 1997. Idag är det nästan ett oräkneligt antal servers där. Idag är de flesta servers virtuella, man har 4-10 virtuella på en fysisk server.

< 1997