Primärminnen.

I ett primärminne lagras aktiva operativsystemfiler, aktiva program mm. När datorn stängs av så försvinner data därifrån (vanligen). Här nedan finns diverse primärminnesdetaljer i någorlunda kronologisk ordning.

Minnesmodul från Sperry 1100/60. Rymde maximalt 22MB. Löst minneskort uppe till höger. Data lagrades i halvledarminnen, chips. 1100/60-datorn installerades ca 1981 på Bilregistret.
1981
Minnesmodul till 1100-60 backplane (bakplanet), alltså baksidan av föregående bild.

Några verktyg som man använde vid byte av trådarna på bakplanet.

Codekort samt ett minneskort från Sperry S80-8, 1988
Kärnminnesmodul på 10kB till 418 II. Från 60-talet.