Frontenddatorer 1.

Frontend-dator/kommunikations-dator är placerad mellan centralenheten och kommunikationslinjerna/modemen och avlastar centralenheten genom att hantera kommunikationshanteringen och leverera bara nyttodata till centralenheten. Denna heter DCP40.  Handhade 3270 (IBM) och UTS-protocoll (Sperry-Univac). Med tiden kunde man också använda TCP/IP (nuvarande Internetprotocol). DCP40 med Telcon som operativsystem var en viktig komponent i Sperrys utbud.
DCP 200 längst ner är två generationer senare. 8 tums diskettedriven användes för att ladda mikroprogrammet (hårdvarans eget program) samt testprogram. 

Lite info från Arne Gustavsson om DCP:
I slutet av 1970-talet presenterade Sperry sina nya kommunikationsdatorer DCP/40, DCP/20 och DCP/10 och programvaran Telcon. Telcon var implementeringen av Sperrys  kommunikationssarkitektur DCA. Till DCP kunde man ansluta pollade terminaler som Sperry’s UTS och IBMs 3270. Men kunde även ansluta RJE stationer (Remote Job Entry) som Sperry’s NTR och 1004 och IBMs 2780/3780. Man kunde även ansluta asynkrona terminaler (TTY). Via UDLC protokollet kunde DCP kommunicera med varandra. DCP kanalanslöts vanligtvis till Sperrys stordatorer men man kunde även kanalansluta IBMs stordatorer till DCP. Det kom nya modeller som DCP/5, DCP600 m fl.

DCP levererades från ca 1980 och var i drift fram till ca 2013. Sverige var det land som hade flest DCPer  i förhållandet till antal centraldatorer och som mest fanns det drygt 100 DCPer i drift i Sverige. En av de sista DCP i världen som var i produktion fanns hos Rikspolisstyrelsen.

1980?