Bandlagring Units.

Bandstation U36 II
Bandstation U36 II

Traditionell rullbandspelare, U36 II, tredje teknik-generationen. Bandet rymmer 200MB. Bandet föres över skriv/läshuvudet med en capstan. För att den skall kunna köra bandet snabbt fram och tillbaka så är bandet mellanlagrat i loopboxarna. Rullarna spolar sedan in/ut bandet från loopboxarna efter behov. Vacum och tryck behöves till capstan bl.a. 1985 ??

Bandstation U36 II med bägge spolarna synliga
Bandstation U36 II med bägge spolarna och loopboxarna synliga till höger.
p1000880 (2014_04_18 19_05_20 utc)
U40 kassettbandspelare, 200 MB kassetter.
Bandrobot Cab
Bandrobot Cabinett

Ett segment av den 18 m långa bandroboten som fanns fram till 1998? på Bilregistret. Den rymde 5000 band-kassetter. Två robotvagnar och 8 band-spelare ingick, ena roboten finns i detta skåp. Total längd 20 meter lång. Ingick i Dark Computer Room Concept.    1991

Bandrobot insidan
Bandrobot insidan

Insidan av bandroboten, vagnen gick på rälsen och gripanordningen hämtade  band för transport till någon av 8 bandstationer, lade sedan tillbaka bandkassetten.

Storagetec-robot
Storagetek tape-robot 9714

100 tapeslots och 4 (6) drives för DLT4000-tapes på 2 TB. Användes från 2001 för backup på ”öppna system” (ej stordatorn) samt till Arkivet till bil-registrets ärendehanteringssystem.