Beskrivning av Bilregistret

Centrala Bil och Körkortsregistret, CBR och CKR

Bilregistrets drift startades 1971 i en fd bagerilokal belägen Skärholmen. I maj 1973 flyttade anläggningen till Örebro pga decentraliceringsbeslutet. Anläggningen bestod av två likadana system. Då kunde man flytta ett system i taget, ett i veckan. Ingen större nertid uppstod. Hela databasen rymdes på sex Fastrand-trummor, ca 1 GB totalt. Kommunikationslinjernas hastighet till Länsstyrelserna var 1200 till 4800 bits/s.
Huvudman var Bilregisternämnden till en början. 1975 hamnade Registret under Trafiksäkerhetsverket. Detta verk upplöstes 1993 och ny huvudman blev Vägverket. 2009 bildades Transportstyrelsen som tog över huvudmannaskapet.

cbr-skylt

Skylt som alla inbjudna fick vid invigningen 1973

datahall skärholmen

Datahallen i Skärholmen

Nedan visar bemanningen på Bilregisternämnden 1972

Bilregisternämnden 1972

Bilregisternämnden 1972 från Projekt Runeberg