Bandlagring detaljer

Rullband
Ett rullband, denna typ användes från mitten av 60-talet och ca 20 år framåt??? I början lagrade man 800 bpi (Bits Per Inch) och i slutet 6250 bpi. Ett band med 1600 bpi, vanlig band på 70-talet, rymde 45 MB och var 2400 feet, 720 meter långt. För initierade; notera namnet på bandetiketten.

Några kassettband av olika ålder
Några kassettband av olika ålder, från vänster QIC150 (150 MB) sedan en 200 MB kassett (3480 4×5 (inch)) som användes till stordatorn på 90-talet. Till höger ett DDS-band rymmande 4 GB, användes till servrar på bilregistret.
bandddsqicdlt
Band DDS QIC DLT

Från vänster:
Bandstation till Windows-server med tillhörande band, DDS3 rymmer 24 GB.      1996
QIC 6150-kassett, 150MB.       1990
DLT IV-band, 160GB.               2005