418 CPU

418 Maintence Panel, i bakgrunden den andra 418-maskinen

418 Maintence Panel, i bakgrunden den andra 418-maskinen

Bilden ovan visar 418 II datorer konstruerade på 60-talet. 18 bits ordlängd och dessa två datorer användes som kommunikationsdatorer.
Läs mera här https://wiki.cc.gatech.edu/folklore/index.php/The_UNIVAC_418_Computer

418 II Code Card

418 II Code Card

418-II-bootminne

418 II Bootminne med synliga bits. 60-talet

418 II Bootminne med synliga bits. 60-talet. Kärnminne till CPU 418 II. Varje kärna är en bit, 1 eller 0. Just detta minne är ej fullt populerat. Det innebär att det är maskininstruktioner man ser på kortet, startinstruktionerna. Häftigt att kunna se enskilda bits och instruktioner.

 

En bit, en magnetisk kärna från kortet ovan. Kan ha värdet 1 eller 0.