418 CPU

418 Maintence Panel, i bakgrunden den andra 418-maskinen

418 Maintence Panel, i bakgrunden den andra 418-maskinen

Bilden ovan visar 418 II datorer konstruerade på 60-talet. 18 bits ordlängd och dessa två datorer användes som kommunikationsdatorer.
Läs mera här https://wiki.cc.gatech.edu/folklore/index.php/The_UNIVAC_418_Computer

418 II Code Card

418 II Code Card

418-II-bootminne

418 II Bootminne med synliga bits. 60-talet

418 II Bootminne med synliga bits. 60-talet

Kärnminne till CPU 418 II. Varje kärna är en bit, 1 eller 0. Just detta minne är ej fullt populerat. Det innebär att det är maskininstruktioner man ser på kortet, startinstruktionerna. Häftigt att kunna se enskilda bits och instruktioner.