Start

Senaste Nytt

If you want some information in english, please use the Kontakt form.

Datamusei-siten består av foton på Datamuseiföremål förvarade hos Transportstyrelsen (TS) än så länge. Det står ej i regleringsbrevet att TS skall driva museum så föremålen går väl till skrot med tiden…. Tekniska Museet skall ta hand om en handfull artefakter. De kommer väl endera året! Tack vare medarbetarinitiativ så har tre glasskåp införskaffats där en del mindre föremål har fått ett hem. Sakerna kommer huvudsakligen från Bilregistret men även från Försvaret, Advisadata m.fl. Eftersom Bilregistret har använt utrustning från Univac/Sperry Univac/Sperry/Unisys så är merparten av föremål från den leverantören. Fördjupning om Sperry, klicka här. Jag har räddat utrustning på väg till skroten, några föremål har sparats av Bilregistret själva och några grejor har skänkts av kollegor. Föremålen åskådliggör utvecklingen i branschen. Om årtal är angivit indikerar det ungefär när produkten lanserades. Jag hoppas att såväl datanördar som andra skall ha nöje av att ta del av materialet. Headern, toppfotot, är ett foto av några kärnor från ett magnetiskt kärnminne. Varje ring = 1 bit som kan vara 1 eller 0.

En del bilder förstoras när man klickar på dem.
Om någon är med på bild och inte vill vara det så kontakta mig.

Vintern 2019

Anders Carlsson

Senaste Nytt